เกี่ยวกับเรา
About Us
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ มาตรฐานอุตสาหกรรม
History, vision, industry standards.

ประวัติความเป็นมาHistory

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เอส.อาร์.ไว้คัท จํากัด” ก่อตั้ง โดย “คุณ สาโรจน์ นาคทอง” ประกอบธุรกิจ ประเภท งานแม่พิมพ์ปั้มโลหะ เช่น ตัด WIRE CUT แม่พิมพ์ รับทําแม่พิมพ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิสัยทัศน์Vision

บริษัทของเรา มุ่งมั่นพัฒนา ภายใต้วิสัยมัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นผู้นํา ในการดําเนินธุรกิจประเภทงานแม่พิมพ์ปั้มโลหะ และผลิตงานปั้มชิ้นส่วนโลหะ ภายในประเทศ”

เรียนรู้เพิ่มเติม
ใบรับรอง

ใบรับรองมาตรฐานCertification

มาตรฐานระดับสากล ที่เราภาคภูมิใจ ในการตรวจประเมิน จากองค์กรสอบมาตรฐานระดับโลก และ กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะรับรองว่า บริษัทของเรา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมEnvironmental Policy

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และสร้างความตระหนักความรับผิดชอบทางสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้การปฏิบัติการของเรา ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม
ลูกค้าของเรา
Our Customer

SSK KOLAKARN CO.,LTD

SSK STAMPING CO.,LTD

THAI TOSHIBA ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD

SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO.,LTD

KULTHORN KIRBY CO.,LTD

C.A.S.H. AUTOPART CO.,LTD

SIAM FUKOKU CO.,LTD

THAI YANG CO.,LTD

B.S.TOOL & ENGINEERING CO.,LTD

SIRIEAKLUCK GROUP CO.,LTD

JOZU AUTOPART CO.,LTD

C.N.I. ENGINEERING SUPPLY CO.,LTD

AAPICO HITECH PUBLIC LIMITEDN CO.,LTD

IDM ( THAILAND ) CO.,LTD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการสมัครงาน

Scroll to Top