บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ ได จำกัด
S.R. Part & DIE CO., LTD.

มุ่งสู่ความเป็นผู้นํา ในการดําเนินธุรกิจ
ประเภทงานแม่พิมพ์ปั้มโลหะ และผลิตงานปั้มชิ้นส่วนโลหะ

Geared towards leadership in business
Category Metal stamping die and metal stamping parts.

World Class Certified

เราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO9001 ที่ได้รับการประเมินจาก องค์กรสอบมาตรฐานสากลระดับโลก

We have received international standard certification ISO9001:2015. That has been evaluated by World-class international examination organization.

previous arrow
next arrow
Slider
ค่านิยมองค์กร
SAROJ

ค่านิยมองค์กร

SAROJ

Satisfaction

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายนอกและภายใน

Analytical Thinking

การคิดวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง

Responsibility

ความรับผิดชอบในการทํางาน

Opportunity for improvement

หาโอกาสในการปรับปรุง

Just in Time

ผลิต และส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา

ใบรับรอง

มาตรฐานระดับสากล

มาตรฐานระดับสากล ที่เราภาคภูมิใจ ในการตรวจประเมิน จากองค์กรสอบมาตรฐานระดับโลก และ กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะรับรองว่า บริษัทของเรา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เอส.อาร์.ไว้คัท จํากัด” ก่อตั้ง โดย “คุณ สาโรจน์ นาคทอง” ประกอบธุรกิจ ประเภท งานแม่พิมพ์ปั้มโลหะ เช่น ตัด WIRE CUT แม่พิมพ์ รับทําแม่พิมพ์

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นํา ในการดําเนินธุรกิจประเภทงานแม่พิมพ์ปั้มโลหะ และผลิตงานปั้มชิ้นส่วนโลหะ ภายในประเทศ”

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และสร้างความตระหนักความรับผิดชอบทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการสมัครงาน

Scroll to Top